//
Arhiiv

polümeerid

This tag is associated with 8 posts

Achim Frick. Practical Testing and Evaluation of Plastics. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2019

Tänapäeval kasutatakse plastiku mõistet samas tähenduses polümeeri või polümeermaterjaliga. Polümeer on suhteliselt uus materjal, mille tööstuslik kasutamine algas 20. sajandil. Käesolevasse raamatusse on koondatud kokku veel raskesti kättesaadavad ja värsked teadmised, mida võib leida vaid algupärastest materjalidest. Tutvustatakse plasti kui tehnomaterjalide liiki, selle omadusi, kvaliteedikontrolli, toodetud plastikute osiseid ja tootmisel tekkinud vigade käsitlemist ning nende … Continue reading

Porous Polymer Networks. Central West Publishing, 2019

Poorsed materjalid pakuvad huvi tänu laiale kasutusalale. Viimaste aastate jooksul on saavutatud märkimisväärseid edusamme nende materjalide struktuuri ja omaduste arendamisel. Raamat on kasulik nii polümeersete, keemiliste ja biokeemiliste materjalide inseneridele kui ka praktiseerivatele teadlastele tehastes ja akadeemiates. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

Hemiyoti Kalita. Shape Memory Polymers: Theory and Application. Walter de Gruyter GmbH, 2018

Kujumäluga polümeerid on materjalid, mis säilitavad oma ajutise kuju kuni see mingi välise teguri abil taastatakse. Raamatus tutvustatakse laia ringi kujumäluga polümeeride rakendusalasid. Antakse ülevaade materjali printsiipidest ja mehhanismidest, nende klassifitseerimisest. Tose eesmärk on katta kogu teooria,  arutelud ning viimased arengud kujumuutva polümeeridega seotud valdkondades. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item … Continue reading

Muralisrinivasan Natamai Subramanian. Basics of Polymers, Volume I and II. Momentum Press, 2019

Esimene osa on polümeeri testimise keemilistest meetoditest. Eesmärk on saavutada polümeertoodete kõrge tootmis- ja kvaliteedikontroll. Saab teavet polümeeride identifitseerimise ja iseloomustamise kohta. Teine osa tutvustab mitmekülgseid meetodeid seadmete tõhusaks kontrollimiseks. Polümeerid läbivad töötlemise ajal mitmesuguseid muutusi, antud raamatus keskendub autor tehnikatele, mis parandavad toodete kvaliteeti. Tutvustatakse paljutõotavaid polüümeride testimise instrumentaalseid meetodeid. Vaata, kas raamatut saab … Continue reading

Processing of Green Composites. Springer, 2019

Raamat keskendub keskkonnasõbralikele komposiitidele. Need koosnevad looduslikest kiududest ja polümeersest maatriksist, nende siduvus on selle teose põhiteema. Veel võib lugeda, kuidas looduslikke kiude keemiliselt töödeldakse ja nende kokkusobivusest erinevate maatriksmaterjalidega. Raamatu sisu võiks oluline olla õpilastele, teadlastele ja komposiitmaterjalidega töötavatele spetsialistidele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

Bioplastic production in plastic age: alcaligenes autrophus the bioplastic maker. VDM Verlad Dr. Muller, 2011

Kivi-, pronksi-, raua- ja teraseaega võime käsitleda möödanikuna ning hetkel käimasolevat aega saab nimetada plastiku võidukäigu ajaks. Kahjuks kaasneb mittelaguneva plastiku võidukäiguga suuremõõtmeline globaalne reostus ja on vajadus luua üha loodussõbralikumaid alternatiivplaste. Käesolev raamat kirjeldab pakenditööstuses biolagunevate plastikute väljatöötamisstrateegiaid. Üheks eriti uuenduslikuks meetodiks on näiteks bakterikolooniate kasutamine bioplasti tootmises.   Vaata, kas raamatut saab laenutada … Continue reading

Concise polymeric materials encyclopedia. CRC Press, 1999.

Antud entsüklopeedias on esitatud rohkem kui 1100 artiklit, kuhu on panustanud enam kui 1800 teadlast üle kogu maailma. Raamatus on käsitletud väga laia teemadevalikut, mis on seotud polümeersete materjalide sünteesi, omaduste ja kasutusaladega, uute polümeeride valmistamise või olemasolevate muutmise katalüsaatorid, ning olemasolevate polümeeride muutmisega keemiliste ja füüsiliste protsesside abil. Kõik artiklid on varustatud kasutatud kirjanduse … Continue reading

Encyclopedia of polymer science and engineering. Volume 1, A to Amorphous Polymers. John Wiley & Sons, 1985

Antud entsüklopeedia on ilmunud 1985. aastal ning selles käsitletakse polümeeriteadust ja -tehnoloogiat. Esimeses köites on kajastatud märksõnad A-st kuni amorfsete polümeerideni. Mõningad näited, milliseid teemasid/märksõnu entsüklopeedias on kajastatud: hõõrdumine ja kulumine, abrasiivained, atsetaalvaigud, akustilised omadused, akrüülkiud, lisaained, adsorptsioon, aminovaigud jpm. Informatsiooni paremaks edasi andmiseks on kasutatud ka jooniseid ja tabeleid. Lisaks sellele on iga teema … Continue reading

Varasemad postitused