arhiiv

projektijuhtimine

This tag is associated with 14 posts

Joonas Pärenson, Tuuli Pärenson “Agiilse projektijuhi meistriklass : käsiraamat koostööst ja tulemuste saavutamisest” 2022

Raamatusse on koondatud lihtsad ja praktilised nõuanded tagamaks kiiresti muutuvas keskkonnas erinevate projektide tõhus juhtimine ja edu. Tutvustatakse agiilsest lähenemist, mis lähtub põhimõttest, et ainult proovimise ja kogemusega saavad tulla oskused ja areng. Agiilsuse erinevus võrreldes teiste lähenemistega ongi fookuse hoidmine inimesetevahelisel koostööl ja iseorganiseeruval meeskonnal. Agiilne lähenemine ei sõltu sektorist ega valdkonnast, kus sa … Continue reading

Mike Griffiths “PM illustrated : A Visual Learner’s Guide to Project Management”, 2021

PMP (Project Management Professional) on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat projektijuhtijatele. Eksami edukas läbimine ja sertifikaadi saamine pole mitte ainult võimekust tõendava tunnistuse saamine, vaid hea viis oma teadmisi projektijuhtimisest süsteemselt korrastada. Käesolev raamat ongi mõeldud PMP eksamiks valmistujatele. Raamatus tutvustatakse mõttekaartide, illustratsioonide ja graafikute abil kuidas kiiremini ja tõhusamalt mõisteid meelde jätta, visuaalselt meelde tuletada ja … Continue reading

Mike Griffiths “Agile lllustrated : A Visual Learner’s Guide to Agility”, 2021

Agiilsus on võime luua muutusi ja neile reageerida, see on viis ebakindlas ja muutuvad keskkonnas toime tulla ja edu saavutada. Mõiste „agiilsus“ defineeriti 2001. aastal Agiilse Manifesti loomisega. Peamine erinevus teiste lähenemistega on fookuse hoidmine inimeste vahelisel koostööl ja iseorganiseeruval meeskonna. Raamatus tutvustataksegi Agiilse manifesti 4 väärtust, 12 printsiipi ja projektijuhtimise sõltumatuse deklaratsiooni. Teemade tutvustamiseks … Continue reading

Nigel Ostime “Small Projects Handbook”, 2021

Tegemist on väikeste arhitektuuriliste projektide käsiraamatuga. Väiksed projektid tähendavad Suurbritannias projekte, milles osaleb 1-10 inimest ja mille ehituslik väärtus on u 500 000 naela. Küsimusele, kuidas juhtida väikeste projektide erinevaid projektiprotsesse, on arhitektid vastust otsinud juba pikalt. Raamatu eesmärgiks on anda praktilisi nõuandeid ja juhendeid arhitektidele, sisekujundajatele, ehitajatele, töövõtjatele, konsultantidele ja klientidele. Fookusesse on tõstetud väikeste … Continue reading

David A. Collier, James R. Evans “Operations and Supply Chain Management”, 2020

Operatsioonide ja tarneahela juhtimisest on saanud üks tähtsamaid ärivaldkonna distsipliine. See on välja kasvanud distsipliinidest nagu tööstustehnoloogia, strateegiline juhtimine, kvaliteedi kontroll ja juhtimisteadused. Raamat on üles ehitatud õpilassõbralikus formaadis. Iga peatüki ees tutvustatakse õppetüki eesmärke, teoreetilist osa illustreerivad mitmed elulised näited, skeemid ja graafikud. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER    

Algis Perens “Praktiline projektijuhtimine”, 2019

Projekte on ellu viidud läbi aegade. Projektijuhtimist kasutati kindlasti nii püramiidide kui ka Hiina müüri ehitamisel. Raamatu „Praktiline projektijuhtimine“ eesmärk on anda ülevaade projektijuhtimise praegustest suundumustest. Raamat annab ülevaate projektide algatamisest, kavandamisest, teostamisest ja jälgimisest. Kasulikke näpunäiteid leiab nii algaja kui kogenud projektijuht ja projektijuhtimist õppiv tudeng või õpilane. Projektijuhtimine ei ole raketiteadus ja me saame hakkama … Continue reading

Cecil C. Boxarth, Robert B. Handfield “Introduction to Operations and Supply Chain Management”, 2019

Raamatus tutvustatakse tarneahela haldamist ja tootmisoperatsioonide juhtimist käsitledes teemasid nii üldiselt kui erinevate toimingute kaupa. Tekstid on hästi liigendatud, lühikesed ja arusaadavad ning ajakohastatud sisu ja analüütiliste tööriistade ning tehnikate põhjalike kirjeldustega. Iga peatüki lõpus on tutvustatud ka reaalse maailma näiteid, lisatud viited kasutatud kirjandusele ja interneti linkidele. Raamatu lõpus on põhjalik põhimõistete sõnastik ja … Continue reading

Ray R. Venkataraman, Jeffrey K. Pinto “Operations Management : Managing Global Supply Chains”, 2019

Tegemist on kõrgkooliõpikuga operatsioonide juhtimisest lähtudes tarneketi juhtimise ülemaailmsest perspektiivist. Raamatus keskendutakse jätkusuutlikkusele, näidates üliõpilastele, et operatsioonide juhtimise efektiivsus on jätkusuutliku kasumlikkuse allikaks. Operatsioonide juhtimine eeldab kogu organisatsiooni ümbermõtestamist ja varade väärtuse ülevaatamist kogu tarneketi ulatuses nii sisemiselt kui väliselt st kogu ettevõtte toimimisfilosoofia ülevaatamist. Lähenemine teemadele on põhjalik, juhtimisalane ja ettevõtlusele orienteeritud, juurde on … Continue reading

Dan Lowry “The Complete Guide to Facility Management”, 2017

Dan Lowry tutvustab raamatus nelja kinnisvarahaldusega seotud teemat – käitlus, hooldus, projektijuhtimine, rahandus ja juhtimine. Rahvusvaheline Kinnisvaraldurite Assotsiooni definitsioon kinnisvarahalduri ameti kohta on järgmine – see on elukutse, mis hõlmab mitmeid teadusharusid tagamaks ehitatud keskkonna funktsionaalsus inimese, koha, protsessi ja tehnoloogia integreerimise kaudu. Kõiki teemasid Lowri ka puudutab tutvustades protsesse, mõisteid ja tehnikaid ning populariseeerides … Continue reading

William J. Stevenson “Operations Management”, 2018

Tegemist on ajakohase ja integreeritud materjaliga valdkonnast, mis tegeleb tootmise, teenuste osutamise planeerimise, korraldamise ja järlevalvega sel moel, et äritegevus oleks tõhus nii väheste ressursside kasutamisega kui võimalik ja kliendi vajadused oleks rahuldatud. Materjalid on esitatud selgelt, tähelepanu on pööratud põhimõistetele, aga käsitlemist leiavad ka aktuaalsed probleemid ja tuleviku perspektiivid. Teemadest arusaamiseks on lisatud üksikasjalikke … Continue reading

Arhiiv