arhiiv

projektijuhtimine

This tag is associated with 3 posts

Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz “Sprint : kuidas kõigest viie päevaga lahendada suuri probleeme ja proovida läbi uusi ideid”, 2017

Tegemist on idufirmade nõustajate Jake Knappi, John Zeratsky ja Braden Kowitzi poolt väljatöötatud unikaalse viiepäevase ja praktiliselt enam kui sajas ettevõttes kasutatud ja tõestatud programmiga ideede läbiproovimiseks ja keeruliste küsimuste lahendamiseks. Raamatus on toodud, kuidas viie päeva jooksul probleem kaardistatakse, visandatakse võimalikud lahendused, valitakse lahendustest parim, tehakse prototüüp ja katsetatakse seda sihtrühma peal, kusjuures kogu … Continue reading

Margo Siilbek “Tee n!! : projektijuhtimise konspekt”, 2014

Raamat on praktiline ja tõhus käsiraamat igas valdkonnas, kus projektipõhist juhtimist või projektide korraldamist ette tuleb – olgu erafirmas, riigiasutuses või MTÜs. Toodud on lihtne ja kokkuvõtlik ülevaade projekti elluviimise kõigist etappidest, alates selle algatamisest kuni eduka lõpetamiseni. Tutvustatakse peamisi projekti juhtimise ja analüüsimise meetodeid, et aidata projektipõhise töö tegijal valida sobivat meetodit oma projektide … Continue reading

Diana L. Lindstrom “Procurement Project Management Success : Achieving a Higher Level of Effectiveness”, 2014

Raamat põhineb autori Diana L. Lindstrom`i reaalsetel töökogemustel ning on seega ainulaadseks juhendiks, mis ühendab projektijuhtimise parimad praktikad strateegiate, vahendite ja tehnikatega, et koostada edukaid hankelepinguid. Teoses selgitatakse, kuidas edukalt ning tulemuslikult algatada, kavandada, hallata ja täita nii lihtsaid kui ka keerulisi projekte. Toodud on samm-sammulised juhendid projekti graafiku ja eelarve, hanke- ja kommunikatsiooniplaani loomiseks. Teooria … Continue reading

Arhiiv