//
Arhiiv

puitehitised

This tag is associated with 5 posts

Puit Eesti arhitektuuris : wood in Estonian architecture. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, 2016

Raamat annab ülevaate Eesti viimase kahekümne aasta puitarhitektuurist. Vaatluse all on silmapaistvad ehitised, mille konstruktsioonis või viimistluses on kasutatud märkimisväärsel hulgal puitu. Põhjalikumalt tutvustatakse 65 ehitist, millele on lisatud majaplaanid, fotod ja lühitutvustus. Lisaks on umbes sadakond ainult fotodel esitletud ehitist. Toodud näited on väga erinevad: on maju, mis on üleni puidust ehitatud, aga ka … Continue reading

Tallinna puitarhitektuur = Wooden architecture of Tallinn. Eesti Arhitektuurimuuseum : Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, 2014

Eesti Arhitektuurimuuseumi ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti koostööna valminud raamat on esimene niivõrd ülevaatlik teos Tallinna arhitektuuri ühest omanäolisemast poolest. Tegemist on mahuka kogumikuga Tallinna puitarhitektuurist, mis käsitleb teema erinevaid ilminguid läbi aastasadade kuni tänaseni. Tallinna puitarhitektuuri maine on viimaste kümnendite jooksul teinud läbi sama suure positiivse muutuse kui riigi maine tervikuna. Kunagistest kahtlase kuulsusega kõdurajoonidest … Continue reading

Tuleohutud puitmajad 3: Põhja- ja Baltimaade teadmisi koondav juhendmaterjal. ET Infokeskus, 2014

Käesolev ehitusalane käsiraamat võtab kokku Põhja- ja Baltimaades kehtivad nõuded tuleohutute puitmajade projekteerimiseks ja ehitamiseks. Tegemist on käsiraamatu kolmanda, täielikult uuendatud versiooniga. Raamatu eesmärk on anda praktilist nõu ning soovitusi puitkonstruktsioonide ja -toodete tulekahjuarvutusteks selleks, et need oleksid vastavuses Põhja- ja Baltimaades kehtivate tuleohutusnõuetega ning tutvustada erinevaid euroklasse ja arvutusmeetodeid. Samuti on esitatud rakendusjuhised puittoodete … Continue reading

Kurmo Konsa, Kalle Pilt. Majavamm, puukoi ja teised kahjurid. Tammerraamat, 2013

Raamatus on antud ülevaade erinevat liiki hooneid kahjustavatest elusorganismidest. Kirjeldatakse meie esivanemate või enda poolt püstitatud ehitiste võimalikult pikaajalise säilitamise lahendusi. Välja on toodud ka moodused, kuidas kahjurite vastu võidelda või nendega koos elada. Vaata, kas raamatut saab laenutada

Unto Siikanen. Puidust ehitamine. Ehitame, 2012

Raamat käsitleb puidu ja puidupõhjaliste materjalide omadusi, hoonet ja tarindeid mõjutavaid füüsikalisi tegureid ning puitehitusega seotuid tule- ja helitehnilisi nõudeid. Esitletakse puidukahjureid (bioloogilisi jt) ning nende vältimise abinõusid. Üsna ülevaatlik on ka puidu- ja puidupõhjaliste toodete kirjeldus. Omaette osa raamatust on pühendatud erinevate puithoonete tarindamise põhimõtetele ja näidetele. Toodud informatsioon on varustatud illustreerivate joonistega. Raamat … Continue reading

Varasemad postitused