//
Arhiiv

puutööd

This tag is associated with 2 posts

Priit-Kalev Parts, Esa Aaltonen. Palgitöö käsiraamat. Tartu Ülikool kirjastus, 2020

Uuenduslik palkehituse raamat, mille eesmärk on kirjeldada praktilist palkehitustööd kavandamisest kuni tööde lõpetamiseni. Teemade valdkonda kuuluvad töötervishoid, tööde korraldus, tööde majanduslik pool, tänapäevased ja traditsioonilised palkehitustöös kasutatavad töövahendid, nende kasutamine ning põhilised palkehitustehnikad, Vaata, kas raamatut saab laenutada

Unto Siikanen. Puidust ehitamine. Ehitame, 2012

Raamat käsitleb puidu ja puidupõhjaliste materjalide omadusi, hoonet ja tarindeid mõjutavaid füüsikalisi tegureid ning puitehitusega seotuid tule- ja helitehnilisi nõudeid. Esitletakse puidukahjureid (bioloogilisi jt) ning nende vältimise abinõusid. Üsna ülevaatlik on ka puidu- ja puidupõhjaliste toodete kirjeldus. Omaette osa raamatust on pühendatud erinevate puithoonete tarindamise põhimõtetele ja näidetele. Toodud informatsioon on varustatud illustreerivate joonistega. Raamat … Continue reading

Varasemad postitused