//
Arhiiv

raamatupidamine

This tag is associated with 5 posts

Janek Keskküla. Finants- ja maksuarvestus : raamatupidajale, ettevõtjale, ettevõtte juhile. J. Keskküla, 2018

Raamat on mõeldud eelkõige raamatupidajatele, kes soovivad sooritada raamatupidaja 5. taseme kutseeksami, aga ka väikeettevõtjatele, kes plaanivad ise korraldada oma ettevõtte raamatupidamist. Raamat sisaldab finantsarvestuses enimkasutatavaid arvestusmeetodeid ja maksuarvestuses on keskendutud kõige enam vaidlusi tekitatavatele probleemidele. Teose neljas peatükis käsitletakse teooriat kokkuvõtlikult, tuues lihtsas ja arusaadavas keeles välja kõige olulisema. Iga peatüki lõpus on toodud … Continue reading

Richard Barker. Raamatupidamise raudwara. Raudwara, 2017

Raamatupidamise korrektne korraldamine on iga ettevõtte üks tugipunkte, mitte üksnes seadustest tuleneva kohustuse tõttu, vaid seepärast, et finantsandmed on olulised indikaatorid ettevõtte üldise arengu analüüsis. Igakuine ülevaade laekumistest, arvetest, muutuvkuludest ja bilansist lubab otsustada ettevõtte edasise käekäigu üle ja teha õigeid juhtimisotsuseid. Autor on toonud välja kõige olulisemad raamatupidamise kontseptsioonid. Raamat on mõeldud eelkõige kesk- … Continue reading

Lehte Alver, Jaan Alver. Finantsarvestus : põhikursus. Deebet, 2017

Raamatupidaja elukutse on tänapäeva arenenud riikides üks hinnatumaid ja kõrgelttasustatavamaid. Selles valdkonnas on toimunud tohutu areng: iidsete aegade kuivast ja algelisest raamatupidamisest on nüüdseks saanud automatiseeritud ja kõrge kvalifikatsiooniga tööjõudu nõudev tegevusharu, millel on oma filosoofia ja teooria. Raamat ilmus esmakordselt 2004. aastal. Käesolev kolmas väljaanne võtab arvesse viimaste aastate muudatusi, mis on seotud Euroopa … Continue reading

Maire Otsus-Carpenter. Väikeettevõtte raamatupidamine. Äripäev, 2016

„Väikeettevõtte raamatupidamise“ kolmandas, parandatud ja täiendatud trükis on arvestatud raamatupidamise seaduse muudatustega 2016. aasta algusest, millega täpsustati mõningaid mõisteid, lihtsustati väiksemate ettevõtete aruandlusnõudeid ning uuendati termineid. Teos annab ülevaate raamatupidamise korraldamisest väikeettevõttes ning on mõeldud eeskätt neile, kes soovivad raamatupidamisega esmatutvust teha. Raamat keskendub eelkõige raamatupidamise praktilisele poolele ning võiks seega abiks olla raamatupidamist alles õppivale … Continue reading

Steven Peterson. Construction Accounting and Financial Management. Pearson, 2014

Raamat annab ülevaate finantsjuhtimisest ja raamatupidamisest ehituses. Teoses käsitletakse erinevaid raamatupidamissüsteeme, kulude ja kasumi haldamist, ehitusprojektide käivet ja meetodeid finantsotsuste vastuvõtmiseks. Raamatut kasutatakse õpikuna üle kogu maailma. Iga peatüki lõpus on kokkuvõte, küsimused ja ülesanded. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

Varasemad postitused