arhiiv

rahvarõivad

This tag is associated with 19 posts

Piia Rand “Rahvarõivaste valmistamise juhend : Koeru mees”, 2015

19. sajandi keskpaiku Koeru kihelkonnas kantud meesterõivaste kirjeldus põhineb Eesti Rahva Muuseumi kogudel. Komplekti kuuluvad särk, püksid, vatt, vest, kaelarätik, pikk-kuub, jalatsid, sukad, säärepaelad, kindad, peakatted ja võrkvöö. Esemeid on kirjeldatud koos mõõtudega. Rahvarõivaste valmistamiseks tuleb võtta keha mõõdud, kohandada lõiked ja õmmelda esemed vastavalt võetud mõõtudele. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

“Rahvarõivaste valmistamise juhend : Palamuse mees”, 2013

Käesolevas juhendis tutvustatakse Palamuse meeste rõivaid 19. sajandi keskpaigast. Toodud on ajalooline ülevaade piirkonna etnograafilistest rõivastest, fotod originaalesemetest ning lõiked ja juhised kostüümi iseseisvaks valmistamiseks. Komplekti kuuluvad särk, püksid, vatt, pikk-kuub, jalatsid, sukad, säärepaelad, kindad, peakatted, võrkvöö. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

“Rahvarõivaste valmistamise juhend : [pastelde tegemine]”, 2015

Selle juhendi järgi on võimalik valmistada kas tömbi või terava ninaga pastlaid. Uurides valikuliselt etnograafilisi pastlaid, võib täheldada nimetatud kahe pastlatüübi valmistamisel mitmeid erisusi. Siinses juhendis ei ole keskendutud kõikidele võimalikele tehnilistele nüanssidele – oma piirkonnast pärit pastelde täpseks jäljendamiseks on vaja täpsustavat detailide uurimist. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Reet Piiri “Vana-Tartumaa rahvarõivad : Eesti Rahva Muuseumi kogudest”, 2014

Raamat tutvustab Tartumaa talurahva rõivastuse arengulugu. Siit leiab näiteid 16 kihelkonna rahvarõivakostüümidest. Suurem osa esitletud kostüüme on valmistatud nende kandjate poolt kas endale või pereliikmele esindusrõivaks, väiksem osa on koorilauljate ja rahvatantsijate esinemisrõivad. Fotodel toodud kostüümiosad on enamasti 19. sajandist pärinevad muuseumiesemed. Lisaks Tartumaa kihelkondade kostüümidele ja nende kirjeldustele on toodud veel palju üldistavat ja … Continue reading

“Kreutzwald Virumaa rahvarõivastest : Friedrich Reinhold Kreutzwaldi käsikiri etnograaf Aino Voolmaa kommentaaridega”, 2012

Raamatus on avaldatud meie lauluisa Friedrich Reinhold Kreutzwaldi Alutaguse rahvarõivaste kirjeldus ja joonised. Kreutzwaldi käsikiri valmis 170 aastat tagasi Õpetatud Eesti Seltsi algatusel kirjeldada ja joonistada Eesti kihelkondade rahvarõivaid, olles üheks esimeseks terviklikuks rahvarõivaalaseks ülevaateteks Eestis. Rariteetse käsikirja andis ÕES sada aastat tagasi hoiule Eesti Rahva Muuseumissse. Kui 19. sajandi eestlase rõivastus on meile hästi … Continue reading

Tiina Jürgen “Mulgi rahvarõivad”, 2015

Käesolevas raamatus tutvustatakse Mulgimaa rahvarõivaid. Erinevalt paljudest teistest teostest, kus esitletakse vaid mõnda rõivakomplekti, näidatakse siin traditsioonilise rõivastuse muutust ja arengut ajas. Eesmärk on siduda rõivakultuuri konkreetsete inimeste, paikade ja lugudega. Esemete juures on toodud võimalikult palju teavet nende kasutajate ja valmistajate kohta. Kogumik jaotub ajalooliste kihelkondade põhjal neljaks peatükiks: Halliste-Karksi, Helme, Paistu ja Tarvastu. … Continue reading

Melanie Kaarma “Eesti rahvarõivad = Estonian Folk Costumes”, 2015

Käesolev koguteos on 1981. aastal ilmunud ENSV Riikliku Etnograafiamuuseumi (praegu Eesti Rahva Muuseum) kogude ja teadmiste alusel koostatud samanimelise raamatu parandatud ja täiendatud väljaanne. Uusväljaanne on eesti- ja inglisekeelne, eraldi lisana on kaasas valmistamisjuhised, lõikeskeemid ning mustrilehed. Raamat annab ülevaate meie rahvarõivaste mitmekesisusest, nende ajaloolisest arengust ja kandmisest, samuti käsitletakse rõivastes kajastuvaid suhteid naaberriikidega. Käsiraamatut … Continue reading

Kersti Loite “Virumaa seelikud”, 2013

Selles raamatus on ülevaade 18.-19. sajandil Virumaal kantud seelikutest, nende värvikasutusest ja valmistamise tehnoloogiast. Lisaks rõõmustavad silma enamiku säilinud Virumaa seelikute pildid. Raamatusse on koondatud info erinevates muuseumides ja erakogudes olevatest Virumaa üheteistkümne kihelkonna rahvariideseelikutest – Haljala, Kadrina, Rakvere, Simuna, Viru-Nigula, Viru-Jaagupi, Väike-Maarja, Iisaku, Jõhvi, Lüganuse, Vaivara. 110 erinevast seelikust või riidekatkest on tehtud pildid … Continue reading

Reet Piiri “Suur kindaraamat : Eesti kihelkondade mustrid”, 2013

Raamatusse, millesse on talletatud Eesti kinnaste ilu ja ajalugu, on autor Reet Piiri valinud Eesti Rahva Muuseumi kogudest kindaid kõikidest Eesti kihelkondadest. Kindad jutustavad lugusid aastasadade jooksul Eestis omaks võetud töövõtetest ja moemuutustest. Sisse kootud kirjad ja neile antud tähendused aga pajatavad inimeste mõtetest ja iluotsingutest. Kinnastel on selgesti näha meie rahvarõivastele omased paikkondlikud traditsioonid … Continue reading

Arhiiv