//
Arhiiv

raudteetransport

This tag is associated with 4 posts

Christos N. Pyrgidis. Railway Transportation Systems : Design, Construction and Operation. CRC Press, 2018

Christos N. Pyrgidise raamatus tutvustatakse raudteeveo süsteeme ning pakutakse ülevaadet reisijateveo ja kaubaveoga seotud tehnilistest aspektidest, projekteerimisest ja ehitamisest, ohutusest, raudteesõidukite stabiilsust ja juhtimist reguleerivatest tehnikatest jne. Tekstid on lihtsalt ja loogiliselt esitatud ning illustreeritud kasulike näidetega. Tegemist on vajaliku materjaliga raudteeinseneridele, transpordifirmade juhtidele, tootjatele  ning raudtee uurijatele ja kõigile neile, kes vajavad uusimat teavet … Continue reading

Rail Safety : Challenges, Oversight Issues, and Positive Train Control. Nova Science Publichers, 2014

Raamat käsitleb Ameerika Ühendriikide rongiliikluse ohutuse teemat. Ameerika Ühendriikide Föderaalse Raudtee Administratsiooni (FRA) tööks on järelevalve, et raudteed vastaks ohutusnõuetele. Raamatus analüüsitakse võrgustikku, mida FRA, osariigid ja raudteed kasutavad, kindlustamaks raudteeliikluse ohutust. Samuti vaadeldakse, kui suuri vahendeid eraldatakse ohutuse tagamiseks ning milliseid väljakutseid FRA töös ette tulla võib. Kahes peatükis tutvustatakse kahte uuringut, mis tehti … Continue reading

Matthias Simon Schäfer. Passenger Railway Crew Scheduling : Models, Methods, and Applications. Shaker Verlag, 2011

Saksamaal moodustab raudtee olulise osa transpordisüsteemist. Reisijateveoga tegelevates raudtee-ettevõtetes töötab tuhandeid töötajaid. Raudtee juhtimine vajab keerukat otsuste tegemise keskkonda, kus hallata ekspluatatsiooni-, taktikaliste ja strateegiliste küsimuste lahendamist. Meeskonna juhtimine, graafikute koostamine ja planeerimine minimaalsete kuludega on üks peamisi probleeme. Käesoleva väitekirja aluseks on uurimusprojekt koostöös ettevõttega DB Fernverkehr, et luua nõustamissüsteem meeskonnajuhtimise jaoks. Raamat on … Continue reading

Jörn Pachl. Systemtechnik des schienenverkehrs : bahnbetrieb planen, steuern und sichern. Vieweg + Teubner, 2011

Jörn Pachli teos pakub aktuaalseid baasteadmisi raudtee ekspluatatsiooniõpetuse kohta, kus raudtee teooria on tihedas seoses tööülesannete ning järelvalve ja turvalisuse tehnoloogiaga. Raamatus on ligi 200 raudteetranspordi põhimõistet lühidefinitsioonidega. Raamat sisaldab järgmisi teemasid: sõidudünaamika põhitõed, automaatjuhtimine ja turvalisus järjestikku liikuvatel rongidel, juhtimissüsteemid ja turvalisus, sõidugraafiku konstruktsioon, ekspluatatsioonijuhtimine, ekspluatatsioonitehnika jne. Raamatu sihtgrupiks on üliõpilased, inimesed kes töötavad … Continue reading

Varasemad postitused