arhiiv

reoveepuhastus

This tag is associated with 8 posts

“Wastewater Treatment Plant Design Handbook”, 2012

Käsiraamat on mõeldus üliõpilastele ja professionaalidele, kes on juba tuttavad reoveepuhastamise, projekteerimisprotsesside, jaamade opereerimise ja veevarustuse regulatsioonide algtõdedega. Raamat ei ole täielik ülevaade teemasse, vaid on toetav vahend, kust leiab muu hulgas huvipakkuvate või arusaamatute teemadele viiteid ka teistele allikatele. Teose autorid on valdkonna professionaalid ja raamatus on kajastatud kõige asjakohasemad andmed. Vaata saadavust e-kataloogist … Continue reading

Simon Judd “Watermaths : Process Fundamentals for the Design and Operation of Water and Wastewater Treatment Technologies”, 2019

Raamatus tutvustatakse matemaatilisi arvutusi, mis on reovee puhastamiseks kasutatavate protsesside tehnoloogiate kavandamise ja toimimise aluseks. Kõikide arvutuste puhul on lisatud taustainformatsiooni ja selgitusi nii, et teemadest arusaamiseks ei ole eelteadmised tingimata vajalikud. Näidiste selgitamiseks on igas peatükis lisatud harjutused teadmiste kinnitamiseks. Tegemist on küll põhjaliku materjaliga reovee käitlemise protsesside projekteerimisarvutustest, kuid seda tuleks siiski võtta … Continue reading

“Industrial Wastewater Management, and Disposal : WEF Manual of Practice no. FD-3 : Industrial Wastewater Management, Treatment, and Task Force of the Water Environment Federation Imprint Alexandria”, 2008

Tegemist on raamatuga, mis keskendub tööstusreoveele, selle käitlemisele, puhastamise meetoditele ja trendidele selles valdkonnas. Raamatus tutvustatakse tööstusliku reovee eeltöötlusprotsesside kavandamist, juhtimist ning vastavate rajatiste projekteerimist ja kasutamist. Mõeldud professionaalidele (insenerid, tööstusjäätmete käitlejad), kes vastutavad tööstusjäätmete hoidlate projekteerimise, monitoorimise ja reguleerimise eest ning vastava eriala üliõpilastele. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Athar Hussain, Sirajuddin Ahmed “Advanced Treatment Techniques for Industrial Wastewater”, 2019

Tegemist on mahuka artiklite kogumikuga keskkonna- ja heitveepuhastusprotsesside erinevatest keskkonnaaspektidest ja tööstusliku reostuse juhtimise tehnikatest ning süsteemidest. Tähtsamad märksõnad on põllumajanduslik reostus, ohtlike jäätmete käitlemine, prügilad, nõrgvee töötlemise süsteemid, kvaliteedi hindamine, reoveepuhastus, energia raiskamine, reovee uhtmine, vee kontrollimine, veepuhastussüsteemid. Raamat on mõeldud õppejõududele ja praktiseerivatele inseneridele, jäätmekäitlusettevõtete ja prügilate käitlejatele, seadusandjatele, keskkonnakaitsjatele ja teadlastele ning … Continue reading

Syed R. Qasim, Guang Zhu “Wastewater Treatment and Reuse : Theory and Design Examples. Volume 1-2”, 2018

Raamat tutvustab reovee töötlemise ja taaskasutamise protsessidega seotud teooriaid. Mõeldud väga laiale ringile kasutajatele – tudengid, õppejõud, insenerid, tarvikute tootjad ning tehnilisele personal, kes vastutavad linna või riigi veepuhastuse eest. Sisaldab üle 700 illustreeriva näite erinevate probleemide ja nende lahendamise kohta. Raamat on jaotatud kahte ossa. Esimesest osa keskendub veepuhastuse põhiprintsiipidele ja töötlusprotsessidele. Teine osa … Continue reading

“Biological Wastewater Treatment : Principles, Modelling and Design”, 2008

Mahukas ja põhjalik õpik käsitleb bioloogilise heitveepuhastuse teemat ning on mõeldud kraadiõppe üliõpilastele ja õppejõududele, koondades endas materjali antud teemaga tegelenud uurimisrühmadelt maailma eri paigust. Õpik on valminud seoses e-kursustega, mida korraldab Delftis asuv UNESCO-IHE Veemajanduse Instituut. Lisaks raamatus olevatele tekstidele sisaldab kursus ka videoloenguid, slaide ning praktilisi harjutusi iseseisvaks õppimiseks (kättesaadavad vaid kursusel osalejatele). … Continue reading

Mackenzie L. Davis “Water and Wastewater Engineering : Design Principles and Practice”, 2010

Põhjalik ja mahukas teos „Water and wastewater engineering“ pakub laialdast ülevaadet kohalike vee- ja kanalisatsioonirajatiste kujundamisest ja ehitusest. Sealhulgas puudutatakse ka eetika küsimusi ning olulisena on kaasatud teema rajatiste tehniliste tingimuste vastavusest ohutusnõuetele. Lisaks käsitletakse üksikasjalikult vee teed läbi veepuhastusseadmete, veepuhastuse erinevaid protsesse, seadmete käigushoidmise küsimusi ja hoolduse protseduure ning nende haldamist. Raamatusse on kogutud … Continue reading

Joanne E. Drinan “Water and Wastewater Treatment : A Guide for the Nonengineering Professional”, 2013

Kuna käesoleva raamatu 1. trükk kujunes bestselleriks, ilmus uuendatud väljanne, millele on lisatud materjali tehnoloogia arengu, regulatiivsete nõuete ja muude jooksvate probleemide kohta vee- ja reoveepuhastuse tööstusharudes. Kõiki protsesse kirjeldatakse põhjalikult lihtsas ja arusaadavas keeles koos arvukate illustratsioonidega. Raamat sisaldab ka terminite ja lühendite lühitutvustust. Käsitletakse järgmisi teemasid: hetkeprobleemid veekäitluse ja reoveepuhastuse valdkonnas, veekäitluse põhitõed, … Continue reading

Arhiiv