arhiiv

saastaärastus

This tag is associated with 1 post

Jiaping Paul Chen “Decontamination of Heavy Metals : Processes, Mechanisms, and Applications”, 2013

„Decontamination of heavy metals: processes, mechanisms and applications“ käsitleb teemat raskmetallid keskkonnas. Eriline rõhk on nende töötlemisel, eemaldamisel, kahjutustamisel ja käitlemisel. Raamat annab ülevaate peamistest ohtlikest raskmetallidest, mida võib leida veest, pinnasest ja hoonetest ning millel on märkimisväärne mõju keskkonnale ja tervisele. Peale raskmetallidega saastumise tutvustatakse ka reostuse ennetamise põhimõtteid ja tehnoloogiaid. Käsiraamat on mõeldud … Continue reading

Arhiiv