arhiiv

soojusmõõtmised

This tag is associated with 1 post

Karl Ingermann “Soojustehnika mõõtevahendid : õpik kõrgkoolidele”, 2015

Käesolev õpik aitab täita lünka tehnoloogiliste mõõtmiste valdkonna eestikeelsete kõrgkooliõpikute osas. Tegemist on sama autori poolt varem välja antud õpiku “Temperatuuri mõõtmine” loogilise jätkuga. Sisu valikul on lähtutud põhiliselt TTÜ-s soojusenergeetika eriala õppivate üliõpilaste õppekavast, kuid ei ole unustatud ka teisi. Käsitlemist leiavad materjalid, mis on seotud rõhu, voolava keskkonna voo ja vedelike nivoo mõõtmisega … Continue reading

Arhiiv