//
Arhiiv

sotsiaalsed ettevõtted

This tag is associated with 2 posts

Laura Michelini. Social Innovation and New Business Models : Creating Shared Value in Low-income Markets. Springer, 2012

Äärmuslik vaesus vaevab jätkuvalt maailma ning see nõuab kohest tegutsemist. Sotsiaalne innovatsioon võib olla mõjutavaks jõuks, et algatada muutusi. Sotsiaalne innovatsioon viitab uutele strateegiatele, põhimõtetele, ideedele ja organisatsioonidele, mis vastavad erinevatele sotsiaalsetele vajadustele – alates töötingimustest ja haridusest lõpetades ühiskonna arengu ja tervishoiuga. Sotsiaalset innovatsiooni mainiti esimest korda 1970ndatel Peter Druckeri ja Michael Youngi kirjutistes. … Continue reading

Social Enterprise : Accountability and Evaluation Around the World. Routledge, 2014

Sotsiaalne ettevõte on viimaste aastate jooksul palju arutatud termin. See tähendab äriettevõtteid, mis tegutsevad sotsiaalsete eesmärkide täitmise nimel (nt töökohtade loomine, koolitus, teenuste pakkumine). Käesolev raamat tutvustab ja selgitab sotsiaalse ettevõttega seotud terminoloogiat. Antakse ülevaade uurimusprojektidest, kus tutvustatakse hindamismeetodeid, -vahendeid ja –tehnoloogiaid. Raamatus arutletakse, missugused võimalikud kahjud võivad tuleneda sotsiaalse ettevõtte tegevustest. Vaata, kas raamatut … Continue reading

Varasemad postitused