arhiiv

statistilised uurimismeetodid

This tag is associated with 2 posts

Beth M. Schwartz, Janie H. Wilson, Dennis M. Goff “An Easyguide to Research Design and SPSS”, 2019

Käsiraamat on mõeldud üliõpilastele, kel on käsil kas statistilise analüüsi või teadusuuringute kursus. Statistika ja uurimismeetodid on omavahel tihedalt seotud ning tudengitele pannakse autorite poolt eriti südamele nendest kahest teemast arusaamise olulisust. Raamatu eesmärgiks on anda üliõpilastele teadustööoskusi ja aidata neid hüpoteeside püstitamisel, hüpoteeside kontrollimiseks uurimismeetodite ja statistikate valimisel, anda juhiseid SPSS statistikaprogrammi kasutamiseks ja … Continue reading

Kathrynn A. Adams, Eva K. Lawrence “Student Study Guide with IBM SPSS Workbook for Research Methods, Statistics, and Applications”, 2019

Tegemist on töövihikuga, mis mõeldud kasutamiseks koos samade autorite kirjutatud õpikuga “Research methods, statistics, and applications”. Töövihikus on harjutusülesanded teadustööde uurimismeetoditest, statistikast ja rakendustest. Iga peatüki alguses tutvustatakse lühidalt vastavat teemat, milliseid teadmisi juurde õpitakse. Järgnevad põhikontseptsioonide ja rakenduste teemalised ülesanded ja harjutused ning lõpetuseks – kuidas toimub andmete analüüs ja interpretatsioon, kasutades sotsiaalteaduslike andmete … Continue reading

Arhiiv