arhiiv

taaskasutus

This tag is associated with 10 posts

“Upcycling : Reuse and Repurposing as a Design Principle in Architecture = Upcycling : Wieder- und Weiterverwendung”, 2021

Koos üldiste suundumustega on muutunud taaskasutus ka arhitekruuris aina olulisemaks teemaks. Kuid ei tasu ära unustada, et ehituses on läbi ajaloo alati kasutatud ringluses olevaid ja taaskasutatud ehitusmaterjale. Olemasolevaid hooneid tuleb võtta kui ideede ja ressursside allikat. Raamat uurib ajalooliste hoonete ja nende osade taaskasutamist ja vastandab neid uusarendustega ehituses ja arhitektuuris. Ringlussevõtmise põhjused ei … Continue reading

Marianna Gilli, Susanna Mancinelli, Francesco Nicolli “Household Waste Management : Some Insights from Behavioural Economics”, 2018

Raamatus tutvustatakse jäätmekäitluse süsteemi Euroopa Liidus ja ringmajanduse kontseptsiooni üldiselt. Autorid analüüsivad erinevate empiiriliste käitumisalaste uurimuste taustal rahalisi ja mitterahalisi majapidamistes jäätmealast käitumist mõjutavaid motiive. Pakutakse välja soovitusi ja meetmeid jäätmekäitluse alase poliitika muutmiseks. Raamat sobib lugemiseks teadlastele ja poliitikakujundajatele jäätmekäitluse ja keskkonnamajanduse valdkonnas. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

“Towards Zero Waste : Circular Economy Boost, Waste to Resources”, 2019

Raamat õpetab, kuidas jõuda nullkululise majandusmudelini. Selgitatakse kuidas toimida, et saaks mittebioloogilisi ressursse ja materjale taaskasutada näiteks uute toodete valmistamisel. Era- ja avaliku sektori koostööna on võimalik säilitada toodetud materjalide väärtust ja kuluefektiivsust. Teoses jagavad oma parimaid praktikaid firmad nagu PetStar, Texperium ja Walmart. Kirjeldatud on erinevad juhtumiuuringud Hiinast, Indoneesiast, Mehhikost, Hollandist ja Rumeeniast. Autorite … Continue reading

Mark E. Schlesinger “Aluminum Recycling”, 2017

Käesolev raamat käsitleb alumiiniumi taaskasutust: kuidas alumiiniumi koguda, sorteerida, projekteerida jääkide sulatamiseks kasutatavaid ahjusid, sulatatud alumiiniumi rafineerida ja jäätmeid taaskasutada ning töödelda. Raamatust leiab rohkelt ajakohast informatsiooni alumiiniumijäätmete hinnakujunduse ja ringlussevõtu õkonoomikast, tööstuses kasutatavate prügikoguste töötlemise meetoditest ning edaspidiste vanarauavarude ja tehniliste arengute suundumustest, seega peaks teos huvi pakkuma laiale hulgale tulevastele inseneridele, tehnoloogidele ja … Continue reading

“The Recovery of Gold from Secondary Sources”, 2016

Kulda kasutatakse laialdaselt ehtetööstuses, meditsiiniseadmetes ja kõrgtehnoloogia tööstuses. Kas teadsite tõsiasja, et maakera looduslikud kullavarud on 2030. aastaks ammendunud ning et Apple iPhone 6 mobiiltelefon sisaldab 30 milligrammi puhast kulda? 2300 kg kulda kulub ainult ühe Apple’i müügipartii tootmises… Seega on äärmiselt oluline telefonidest, mittevajalikest elektroonilistest seadmetest ja muudest jääkmaterjalidest kulda taastoota. Teos ongi detailne … Continue reading

Carl A. Zimring “Aluminum Upcycled : Sustainable Design in Historical Perspective”, 2017

Alates sellest, kui 1886. aastal avastati, kuidas alumiiniumi masstoota, mängis alumiinium olulist rolli lennunduses ja maailmasõdades. 1940ndatel jõuti arusaamisele, et taaskasutatud alumiinium on sama hea ja veel säästlikum tooraine kui värskelt valmistatud metall. Autor tutvustab alumiiniumi kasutamist sõidu- ja veoautode, lennukite, mööbli ja muusikainstrumentide valmistamisel 1945.-2015. aastal, lisaks antakse ülevaade ka tänapäevastest säästlikest disainimeetoditest. Teos … Continue reading

“Waste Management and Sustainable Consumption : Reflections on Consumer Waste”, 2015

Tegemist on raamatuga jäätmetest, säästvast tarbimisest ja jätkusuutlikkusest jäätmete käitlemisel. Raamat on jaotatud neljaks osaks: tarbimine ja jäätmed, jäätmekäitlus, sotsiaalkultuurilised vaated jäätmetele, jäätmete vältimine. Teemasid käsitletakse keskkonna-, majandus-, sotsiaal- ja kultuuriteooriatest lähtuvalt ning pakutakse praktilisi lahendusi jäätmete probleemi lahendamiseks ja tarbijatele stiimuleid enda poolt tekitatava jäätmehulga vähendamiseks. Lisatud on näiteid juhtumiuuringutest nii Rootsist, Jaapanist, USA-st, … Continue reading

Sass Brown “Refashioned : Cutting-edge Clothing from Upcycled Materials”, 2013

Taaskasutus on uuenduslik valdkond moemaailmas. Raamatus on välja toodud 46 rahvusvahelise disaineri looming, kes kõik töötavad erinevate (taaskasutatavate ja kasutamata) materjalidega. Disaineritena on esindatud näiteks Dalaleo, MILCH, Saisei, CeeBee, Clare Bare, Lu Flux, Trashed Couture, Nudie Jeans, Schmidt Takahashi, Silent People, Tamara Fogle, Juana Diaz, Eva Zingoni, Hibrida, Goodone, Carmina Campus, Reet Aus jpt. Raamatus … Continue reading

“Tristram Stuart. Waste : Uncovering the Global Food Scandal”, 2009

Raamat esitab väljakutse uskumustele, mis puudutavad toidupuudust ning tuuakse välja reaalseid lahendusi, mida konkreetsed riigid saaksid ette võtta. Toonitatakse, et ainuüksi Põhja-Ameerikas ja Euroopas visatakse umbes 30-50% söögikõlbulikku toitu minema, ületades kolmekordselt selle koguse, mis oleks tarvilik puudustkannatavate inimeste nälja kustutamiseks. Raamatus on küll jahmatavad näited, ent samas on esitatud ka innovaatilised lahendused. Teos annab … Continue reading

Jorge de Brito “Recycled Aggregate in Concrete : Use of Industrial, Construction and Demolition Waste”, 2013

Betoon on enimlevinud ja inimeste poolt kasutatud materjal alates selle leiutamisest. Raamat hõlmab taaskasutatavate betoonmaterjalide tööstusjääkide taaskasutust.  Käsitletakse järgmisi teemasid: betooni omadused, ehitusmaterjalide jätkusuutlikkus, protseduurid, õhkimine, betooni ringluse agregaadid, tööstuslike jäätmete agregaadid, ehituse ja õhkimise jäätmete agregaadid ja kasutus, jne. Raamat sobib üliõpilastele, teadlastele ja betooni tehnoloogidele. Kogutud andmed on olulised praktiseerivatele inseneridele, kes seisavad … Continue reading

Arhiiv