arhiiv

teaduslik uurimistöö

This tag is associated with 6 posts

“Little Quick Fix”, 2018

Tegemist on kolme raamatuga sarjast “Little Quick Fix”. Iga raamat on pühendatud kindlale probleemile või mõistele, millega õppurid teadustööde või projektide kirjutamisel silmitsi seisavad. Väikeseformaadilised raamatud on värviliste jooniste ja skeemidega ning sisaldab olulisemate sõnaseletuste loendit. Esimene raamat “Understand Probability” seletab lihtsalt lahti tõenäosuse ja aitab toime tulla ebakindlusega ning teha teadlikke otsuseid edasiste sammude … Continue reading

Hilary Collins “Creative Research : The Theory and Practice of Research for the Creative Industries”, 2019

Tegemist on raamatuga uurimistöö tegemisest sellistes loomemajanduse valdkondades nagu mood, disain, arhitektuur, sotsiaalteadused, kommunikatsioon ja turundus. Tutvustatakse uurimismeetodeid, uurimisteema valimist, uurimistöö raamistiku loomist, uurimisprojekti struktureerimist, erinevaid andmete kogumise kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid ning andmete analüüsimist, kuidas teha järeldusi ja anda soovitusi. Kasulik materjal nii bakalaureuse kui magistritöö tegijatele. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Ezinma Mbonu “Fashion Design Research”, 2014

Rohkete illustratsioonide, skeemide ja joonistega raamat moekunsti alaste uurimistööde tegemiseks. Uurimistöö tegemine on teemade kaupa lahti harutatud – mida tähendab esmane ja sekundaarne uurimine, kuidas seada töö eesmärke, kuidas ja millistest allikatest hankida informatsiooni, kuidas uurimisprotsessi dokumenteerida, milliseid uurimismeetodeid kasutada moeturu uurimiseks, portfoolio loomine, eetilised küsimused nagu ökomood ja jätkusuutlik mood. Iga teema ilmestamiseks on … Continue reading

Paul D. Leedy, Jeanne Ellis Ormrod “Practical Research : Planning and Design”, 2015

Tegemist on praktilise ja interdistsiplinaarse suunitlusega käsiraamatuga uurimistöö tegemisest mistahes uurimisvaldkonnas antropoloogiast zooloogiani. Teemadest käsitletakse kõiki uurimistöö kirjutamise etappe – töö eesmärgi püstitamine, erinevad uurimismeetodid, töö kirjandusega, andmete analüüsimine ja tulemuste esitlemine. Iga peatüki lõpust leiab teemakohaseid soovitusi edasiseks lugemiseks. Raamatu lõppu on lisatud põhjalik sõnaseletuste loend, kasutatud kirjanduse loetelu ja otsimist hõlbustav register. Vaata … Continue reading

Christopher Williams “Doing International Research : Global and Local Methods”, 2015

Cristopher Williams julgustab üliõpilasi tegema maailmatasemel uurimistöid. Ta pakub välja raamistiku inimeste, kohtade ja maailmasüsteemide uurimiseks, kasutades selleks erinevaid vahendeid: dokumentaalfilme, muuseumiobjekte, arhiive, online-videoid, vaatlusi, videokonverentse ja andmekogumeid, välitööd välismaal, tänavavaatlusi ja kaardistamist ning ühisloomet kui vabatahtlikku panust eeldavat probleemilahenduse meetodit. Raamat annab teadmisi, kuidas kriitiliselt analüüsida maailma teadmisi ja kirjandust, kasutada ja arendada erilaadseid … Continue reading

David V. Thiel “Research Methods for Engineers”, 2014

Raamatu eesmärk on anda inseneridele ja alles inseneriks pürgijatele teavet inseneriteaduse aluspõhimõtete kohta ning selgitada nõudeid, mis on vajalikud suurepärase uurimistöö läbiviimiseks ja kirjutamiseks. Selles praktilises teejuhis antakse sammsammulisi juhiseid iga uurimistöö etapi kohta, alustades teema väljatöötamisest lõpetades tulemuste esitlemisega. Tutvustatakse uuringudisaine, optimeerimis- ja andmekogumismeetodeid, andmete statistilist analüüsi ning uurimistöö vormistamist. Raamat on koostatud Griffithi … Continue reading

Arhiiv