arhiiv

teed

This tag is associated with 3 posts

Bernardo Caicedo “Geotechnics of Roads : Fundamentals”, 2019

Tegemist on raamatuga geotehnoloogia alustõdedest. Kaasaegsed lähenemisviisid teede projekteerimisele ja geotehnoloogia tehnika areng pakuvad pidevalt uusi tehnilisi lahendusi. Uued lahendused toovad kaasa uued nõudmised teede ehitamisel ja kõik see eeldab põhjalikku arusaamist materjalide käitumisest erinevates ilmastiku tingimustes, kokkupuutes vee ja soojusega, erineva pinnaste puhul jne. Autor kirjeldab ja seletab põhjalikult uusi lahendusi ja nõudmisi, mis … Continue reading

“Low-Volume Roads 2015. Volume 1-3”, 2015

Madala liiklussagedusega teed moodustavad kogu maailma teedevõrgust väga suure osa. Sageli on sellised teed pindamata ja kehva valgustusega. Väikseid teid kasutab enamasti vähe sõidukeid, kuid enamasti on nad suurte koormatega. Maksutulud on peaaegu olematud ja see on nende teede omanikele suureks probleemiks. Et hoida selliseid teid enam-vähem sõidetavatena, on vaja uuenduslikke lähenemisviise. Kolme köitesse on … Continue reading

Horst Barow “Roads and Bridges of the Roman Empire”, 2013

Raamatus tutvustatakse teede ja sildade ehitamise erinevaid aspekte Rooma impeeriumi ajastul.  Teemadest puudutatakse nii tööde planeerimist, disaini, lepingute sõlmimist, kasutuselevõttu, projekteerimistingimusi ja muid tehnilisi detaile (geodeesia, materjalid, tööriistad, töövahendid). Rooma teedevõrku on kirjeldatud ladinakeelsete kohanimedega, põhimõtted ja konstruktsioonide tüübid on eraldi lahti seletatud. Teemade ilmestamiseks on rohkelt värvilisi illustratsioone. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Arhiiv