arhiiv

teedevõrk

This tag is associated with 2 posts

“Highways, Byways, and Road Systems in the Pre-modern World”, 2012

Käeolev raamat toob lugejateni mitmete vanaajamaatranspordi süsteemide võrdleva analüüsi. Antakse ülevaade erinevate teedevõrkude ühiskondlikest, kultuurilistest ja usulistest aspektidest. Toodud on näiteid Hiina ja Rooma impeeriumitest, Jaapanist, maiade ja juutide ühiskonnast, Sahara kõrbest, jpm. Raamat täidab lünga tänapäevastes uurimustes, uurides inimeste ja kultuuride füüsiliste radade olulisust ja omavahelist seotust. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Horst Barow “Roads and Bridges of the Roman Empire”, 2013

Raamatus tutvustatakse teede ja sildade ehitamise erinevaid aspekte Rooma impeeriumi ajastul.  Teemadest puudutatakse nii tööde planeerimist, disaini, lepingute sõlmimist, kasutuselevõttu, projekteerimistingimusi ja muid tehnilisi detaile (geodeesia, materjalid, tööriistad, töövahendid). Rooma teedevõrku on kirjeldatud ladinakeelsete kohanimedega, põhimõtted ja konstruktsioonide tüübid on eraldi lahti seletatud. Teemade ilmestamiseks on rohkelt värvilisi illustratsioone. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Arhiiv