//
Arhiiv

teedevõrk

This tag is associated with 2 posts

Highways, byways, and road systems in the pre-modern world. Wiley-Blackwell, 2012

Käeolev raamat toob lugejateni mitmete vanaajamaatranspordi süsteemide võrdleva analüüsi. Antakse ülevaade erinevate teedevõrkude ühiskondlikest, kultuurilistest ja usulistest aspektidest. Toodud on näiteid Hiina ja Rooma impeeriumitest, Jaapanist, maiade ja juutide ühiskonnast, Sahara kõrbest, jpm. Raamat täidab lünga tänapäevastes uurimustes, uurides inimeste ja kultuuride füüsiliste radade olulisust ja omavahelist seotust. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to … Continue reading

Horst Barow. Roads and bridges of the Roman Empire. Edition Axel Menges, 2013

Raamat hõlmab kõiki aspekte teede ja sildade ehitamisest Rooma impeeriumi ajal alates kasutuselevõtust, planeerimisest ja disainist kuni lepingu sõlmimise ning teostamiseni. Tehnilised detailid sisaldavad geodeesiat, materjale, tööriistu ning töövahendeid. Rooma teedevõrk on välja toodud ladinakeelsete kohanimedega, põhimõtted ja konstruktsioonide tüübid on eraldi lahti seletatud. Teose tuumaks on sillaehitus: projekteerimistingimused, struktuursed süsteemid jm. Raamatul on palju … Continue reading

Varasemad postitused