arhiiv

teenuste kvaliteet

This tag is associated with 2 posts

Peter White “Public Transport : its Planning, Management and Operation”, 2017

Raamat pakub laialdast ülevaadet ühistranspordisüsteemide juhtimisest ja poliitikast. Kaetud on bussi, raudtee-, metroo-, siselennu- ja taksoliiklus. Lisaks linnasüsteemidega seotud küsimustele keskenduvad konkreetsed peatükid ka maapiirkonna ühistranspordi ja kaugliinidega seotud probleemidele. Kokkuvõtvas peatükis on arutluse all pika perspektiiviga poliitilised elanikkonna geograafilist liikumist puudutavad küsimused. Andmed, mille pinnalt tehakse järeldusi ja soovitusi, pärinevad Suurbritannias tehtud uuringutel. Järeldused … Continue reading

Adrian Palmer “Principles of Services Marketing”, 2014

„Principles of service management“ on raamat kiiresti muutuvast ja põnevast teenusteturunduse sektorist. Tänapäeval teenib üha rohkem inimesi elatist mitte uute toodete tootmisega, vaid teenuste pakkumisega. Tarbijate kasvav heaolu võimaldab neil osta aina enam ja enam uusi teenuseid. Paradoksaalselt on uute teenuste tekkimisega kasvanud ka rahulolematus, ehk nõudmised teenuste kvaliteedile on järsult kasvanud. Käesolevas raamatus antakse … Continue reading

Arhiiv