//
Arhiiv

tehnoökoloogia

This tag is associated with 33 posts

Vello Keppart. Keskkonnakaitse : jäätmekäitlus. Argo, 2011

Meile kõigile meeldib, kui keskkond meie ümber on puhas ja ilus. Prügivaba keskkonda on väga lihtne saavutada – prügi koht on prügikastis ning kõik, mida on võimalik taaskasutada, tuleks viia vastavasse kogumispunkti. Käesolevas õpikus antakse ülevaade jäätmekäitusest (ka prügi sorteerimisest) ning sellega kaasnevatest keskkonnamõjudest. Käsitletakse ka jäätmekäitlusega seonduvaid seadusi, eeskirju ja tegevusjuhiseid. Ohtlike jäätmete osas … Continue reading

Zhihua Zhang, John C. Moore. Mathematical and physical fundamentals of climate change. Elsevier, 2015

Kliimamuutused on nüüdseks tunnustatud kui laialdane keskkonnaprobleem. Selle mõju saab olema suur, tõsine ning ebaühtlase levikuga. Antud raamatu näol on tegu esimese omataolisega, mis annab ülevaate kliimateadlastele vajalikust matemaatikast ja füüsikast, et mõista ja rakendada atmosfääri- ja ookeanimudeleid. Teoses antakse ülevaade atmosfääri- ja ookeanidünaamikat puudutavast matemaatikast nagu näiteks vedelikudünaamika, atmosfääridünaamika, ookeanidünaamika ning liustike ja merevee … Continue reading

Rodrigo Caballero. Physics of the atmosphere. IOP Publishing, 2014

Kuna kliimamuutuste teema on viimasel ajal väga aktuaalne, siis pööratakse rohkem tähelepanu ka atmosfäärifüüsikale ja protsessidele, läbi mille atmosfäär mõjutab Maa energiatasakaalu. Raamatus käsitletakse atmosfäärifüüsika kõiki aspekte (peale dünaamika) – märg termodünaamika, pilvede mikrofüüsika, atmosfääri radiatsioon ja kaugseire. Raamat on oluline allikas tudengitele ja teadlastele. Illustreerivate materjalidena on kasutatud fotosid ja graafikuid. Vaata, kas raamatut … Continue reading

Modern solid waste management in practice : the city of Malmö experience. Springer, 2013

Antud raamatu fookuses on tahkete jäätmete jätkusuutlik käitlemine linnakontekstis. Raamatus analüüsitakse Malmö linna näitel, kuidas omavalitused saavad kaasa aidata jätkusuutlikkuse parandamisele tahkete jäätmete käitlemises. Juhtumiuuringud, mille põhjal teos on koostatud, on läbi viidud aastatel 2000-2010. Nende põhjal esitletakse organisatsioonilisi struktuure, koostöö vorme akadeemia ja tööstuse vahel ning jäätmete kogumise ja töötlemise tehnoloogiaid. Raamatu sisu on … Continue reading

R. Giles Harrison. Meteorological measurements and instrumentation. John Wiley & Sons, 2015

Antud raamatus kirjeldatakse õhuseirega seotud mõõdistamistel kasutatavate erinevate tehnoloogiate teaduslikke põhimõtteid. Keskkonnaseiret on võimalik teostada mitmete erinevate seadmetega, näiteks leiad raamatust infot õhupallide kasutuse kohta, saamaks andmeid ülemiste atmosfääri kihtide kohta. Kirjeldatud on ka kõiksuguseid teisi meteoroloogiainstrumente ning nende toimimist. NB! Raamatuga kaasnevad veebimaterjalid leiad lingilt www.wiley.com/go/harrison/meteorologicalinstruments Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see … Continue reading

Joanne E. Drinan, Frank R. Spellman. Water and wastewater treatment: a guide for the nonengineering professional. CRC Press, 2013

Kuna käesoleva raamatu 1. trükk kujunes bestselleriks, ilmus uuendatud väljanne, millele on lisatud materjali tehnoloogia arengu, regulatiivsete nõuete ja muude jooksvate probleemide kohta vee- ja reoveepuhastuse tööstusharudes. Kõiki protsesse kirjeldatakse põhjalikult lihtsas ja arusaadavas keeles koos arvukate illustratsioonidega. Raamat sisaldab ka terminite ja lühendite lühitutvustust. Käsitletakse järgmisi teemasid: hetkeprobleemid veekäitluse ja reoveepuhastuse valdkonnas, veekäitluse põhitõed, … Continue reading

Waste: a handbook for management. Academic Press, 2011

Käesolev raamat annab ülevaate probleemidest, mis on seotud erinevat tüüpi jäätmetega meie ühiskonnas, nt majapidamis- ja tööstusjäätmed. Raamatu fookus on taaskasutusel ja jäätmekäitlusel. Lisaks on toodud juhtumiuuringuid ja parimaid praktikaid seoses jäätmekäitlusega nii minevikus kui ka tänapäeval, samuti käsitletakse tuleviku võimalusi. Iga peatükk on kirjutatud teadlase või inseneri poolt, kes on tegev jäätmekäitlusega seotud valdkonnas. … Continue reading

David Quammen. Hüpe: zoonoosid ja järgmine üleilmne pandeemia. Äripäev, 2014

David Quammen on tunnustatud Ameerika teadus- ja looduskirjanik, kes on avaldanud 15 raamatut ning teinud kaastööd paljudele ajalehtedele ja ajakirjadele. Ajakiri Scientific American nimetas „Hüppe“ 2012. aasta parimaks raamatuks ning see pälvis ka 2013. aasta teaduskirjanike preemia Science in Society Journalism Award. Teos jõudis ka Amazoni, Daily Beasti ja New York Timesi parimate raamatute sekka, … Continue reading

Andres Tarand, Jaak Jaagus, Ain Kallis. Eesti kliima minevikus ja tänapäeval. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013

Kliima ja ilmastikunähtuste uurijate Andres Tarandi, Jaak Jaaguse ning Ain Kallise sulest  ilmunud mahukas kogumik võtab kokku Eesti kliimas toimunud muutused 11. sajandi algusest kuni tänapäevani. Kuuest peatükist koosnevas monograafias annab Jaak Jaagus kõigepealt ülevaate kliimat kujundavatest teguritest. Seejärel tuleb Andres Tarandi koostatud põnev ajalooline osa. Kindlasti äratab huvi erakordsete ilmanähtuste peatükk, kus kirjeldamisel on … Continue reading

Wolfgang Bischof. Abwassertechnik. B. G. Teubner, 1998

Raamat annab ehitusinseneridele ülevaate kanalisatsioonitehnika ja reovee põhialustest ning käitlemisest. Raamatust leiab materjali järgmiste teemade kohta: reovee liigid ja osakaal, hüdraulilised põhialused (ATV-A 138 järgi), hüdraulilised juhtimisarvestused, kanalisatsioonisüsteemi ehitusmaterjalid, kaubanduslik ja tööstuslik reovesi, mehaaniline reoveepuhastus, filtratsioonimeetodid, reovee mõju veekogudele jpm. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available Please follow … Continue reading

Varasemad postitused

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com