//
Arhiiv

tolerantsid

This tag is associated with 8 posts

Rein Laaneots, Karl Raba. Mõõtmestamine ja tolereerimine : õpik kõrgkoolidele. TTÜ Kirjastus, 2017

Tegemist on õppematerjaliga, mis on vajalik mõõtmestamise ja tolereerimise õpetamisel ning aine- ja lõputööde koostamisel kõrgkoolide kõikidel tehnikaerialadel bakalaureuse- ja magistriõppes. Õpikus kirjeldatakse tolereerimise põhimõisteid, terminoloogiat, lisaks on selgitatud tolerantside ja istude kohta kehtivate normdokumentide ülesehitust ja otstarvet. Esitatud on mõõtmeahela arvutuse alused ning raamatu lõpus on kirjeldatud toodete mõõtmeelementide tegelike mõõtmete spetsifikatsioonile vastavuse või … Continue reading

Alex Krulikowski. Alex Krulikowski’s ISO Geometrical Tolerancing : Reference Guide. Effective Training, 2014

ISO geomeetriliste tolerantside kiirjuhend sisaldab ISO 1101:2004 standardit ja teisi tuginevaid standardeid. Iga peatükk annab kiire võrdluse ASME ja ISO standardite kohta. Sisaldab teemasid nagu ISO jooniste kokkulepped, GPS põhitõed, suuruse ja piiride tingimused, piirid ja istud, orientatsiooni ja asukoha hälbed jne. Raamat on jooniste tõlgendamisel heaks abimeheks. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to … Continue reading

Handbuch Konstruktion. Carl Hanser Verlag, 2012

Käsiraamat pakub laialdasi teadmisi konstruktsioonidest, tuues väljas olulisemad materjalid ja aspektid tootmisprotsessides. Teos on üheaegselt nii teatmeteos kui ka praktiline abimees. Oma panuse on andnud ligikaudu 64 kaasautorit, mis muudab teose põhjalikuks allikaks tudengitele, spetsialistidele ja praktikutele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

Henrik S. Nielsen. The ISO Geometrical Product Specifications Handbook : Find Your Way in GPS. Danish Standards, 2012

ISO ja Taani Standardite koostööl on valminud käsiraamat “The ISO geometrical product specifications handbook: find your way in GPS”. Käsiraamat sisaldab peaaegu 120 ISO standardit, mis toovad kasu nii tehnilistele joonestajatele kui ka tootmisettevõtetele. Tänu käsiraamatule on võimalik iseseisvalt mõista komponentide tehnilisi jooniseid, mis on erinevates maailma osades toodetud. Raamatu eesmärgiks on anda põhjalikke teadmisi … Continue reading

James D. Meadows. Tolerance Stack-up Analysis : [For Plus and Minus and Geometric Tolerancing]. James D. Meadows & Associates, 2010.

Masinaelementide projekteerimisel on vaja täpselt välja arvutada mõõtmed, et osad omavahel kokku sobiksid. Raamatus kirjeldatud analüüs eeldab teadmisi geomeetrilisest dimensioneerimisest ja tolereerimisest. Teos on põhjalik, samas kirjutatud arusaadavas stiilis ning sisaldab asjakohaseid jooniseid, terminite loetelu ja ülesandeid koos vastustega. Raamatu sisu vastab ASME Y14.5-2009 standardile. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the … Continue reading

Paul Green. The Geometrical Tolerancing Desk Reference : Creating and Interpreting ISO Standard Technical Drawings. Elsevier, 2005

See uudne raamat aitab lihtsustada ja kodifitseerida geomeetriliste tolerantside kasutamist ning mõistmist. Teos on asendamatu juhend inimese jaoks, kes peab looma või mõistma tehnilisi jooniseid. Raamatut on lihtne ja mugav kasutada, kuna see on visuaalselt indekseeritud ning suure formaadiga. Teos sobib kõikidele CAD-programmide kasutajatele, inseneridele, disaineritele, joonestajatele või igaühele, kes peab oma töös täpsustama või … Continue reading

Georg Henzold. Geometrical Dimensioning and Tolerancing for Design, Manufacturing and Inspection : A Handbook for Geometrical Product Specifications Using ISO and ASME Standards. Elsevier, 2006

Geomeetrilist tolereerimist kasutatakse toodetavate osade vormide omaduste määratlemiseks ja  kontrollimiseks. Käesolev raamat sisaldab viimaseid ISO ja ANSI/ASME standardeid, sealhulgas 2005. aastal tehtud ISO standardite parandusi. See raamat on täielik kiirjuhend professionaalsetele inseneridele, disaineritele, CAD-programmide kasutajatele, kvaliteedijuhtidele ning igaühele, kes on seotud CADi kavade tõlgendamise või loomisega tehniliste projektide raames. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click … Continue reading

Bruce Allen Wilson. GD & T : Application and Interpretation. Goodheart-Willcox Co., 2010

Raamatu „GD&T: application and interpretation“ teemad ulatuvad mõõtmestamisest kuni tolerantsi rakenduste laiendatud põhimõteteni. Illustratsioonid ja värvid toovad esile informatsiooni selgust. Raamat sisaldab laiendatud selgitusi standard ASME Y14.5-2009 põhjal.   Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

Varasemad postitused