//
Arhiiv

transport

This tag is associated with 16 posts

P. C. Stubbs, W. J. Tyson, M. Q. Dalvi. Transport Economics : Revised Edition. Routledge, 2017

Tegemist on faksiimiletrükiga raamatust, mis ilmus esmakordselt 1980. aastal. Raamatus uuritakse Suurbritannia transpordimajanduse süsteemi nii teoreetilisest ja empiirilisest vaatevinklist. Suurbritannia transpordisüsteemi kasutasid kõik, praktiliselt kaheksandik isiklikest kulutustest läheb transpordile. Käsitlemist leiab nii transpordi planeerimine, rahvusvaheline transport, nõudlus, pakkumine, hinnakujundus, investeeringud, samuti laevandus ja lennundus. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item … Continue reading

Lembo Tanning. The Economic Crisis Lessons of Europe. Lambert Academic Publishing, 2015

Lembo ja Toivo Tanning annavad käesolevas raamatus põhjaliku ülevaate mittefinantssektori ettevõtete peamistest näitajatest tootmises, transpordis ja ehitussektoris enne ja pärast Euroopa majanduskriisi. Autorid analüüsivad, kuidas ettevõtted majanduskriisist üle said, kuidas suurendada oma konkurentsivõimet ning kuidas sünnivad ja surevad ettevõtted. Samuti üritatakse leida vastust järgmistele küsimusetele: Milliseid õppetunde on majanduskriis andnud Euroopa Liidule, eriti aga Balti … Continue reading

Наталья Троицкая. Единая транспортная система. Академия, 2014

Tegemist on õpikuga keskeriõppeasutuste õpilastele ja kõigile teistele, keda huvitab Venemaa transpordisüsteemi ajalugu ja praegune olukord. Raamatus antakse kiire ülevaade Venemaa transpordisüsteemi ajaloost üldiselt ja ka eraldi transpordiliikide kaupa (raudteetransport, autotransport, meretransport, õhutransport, torutransport, jõetransport jne). Eraldi peatükis tehakse ülevaade põhilistest probleemidest, mis seotud turvalisuse, saastatuse ja ohutusega. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to … Continue reading

Transportation, Traffic Safety and Health – Human Behaviour. Springer, 2000

Käesoleva väljaande puhul on tegemist konverentsikogumikuga, mis koondab samanimelisel konverentsil peetud ettekandeid. Ettekanded käsitlevad inimkäitumise seost liiklusohutuse planeerimisega. Uuritakse, kuidas liikleja käitumine võib põhjustada õnnetusi ning kuidas erinevate ühiskonnasektorite eestkõnelejad (nt poliitikud) saavad mõjutada liikleja käitumist. Autorite hulgas on nii teadlasi, arste kui ka autotööstuse esindajaid. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if … Continue reading

Liikenne ja väylät. I, II. RIL, 2005-2006

Kaheosaline Soome Rakendusinseneride Liidu poolt välja antud teatmik annab ülevaate transpordist. Esimeses osas käsitletakse transporti rolli ühiskonnas, liiklusskeeme, transpordi strateegilist planeerimist, transpordi mõjusid keskkonnale, liiklusuuringuid, transpordisüsteemide planeerimist, maantee-, raudtee-, vee- ja lennuliiklust. Teises osas käsitletakse teede ja tänavate projekteerimist, liikluskorraldust, liiklust tunnelites, parklate, bussijaamade, raudteede, vee- ja lennuliikluse infrastruktuure. Raamat on kasulik lugemisvara teede-ehitajatele ja … Continue reading

Forms / Format 2010 : Formal Methods for Automation and Safety in Railway and Automotive Systems. Springer, 2011

Tegemist on konverentsikogumikuga, mis annab ülevaate formaalsetest meetoditest automaatika- ja ohutussüsteemide puhul raudtee ja autotehnika valdkonnas. Formaalsed meetodid võimaldavad lisaks korrektsusele ja terviklikkuse kontrollile tõestada süsteemi süntaktilist ja semantilist spetsifikatsiooni ning simuleerida süsteemi toimimist. Raamatu esimene osa käsitleb ohutust ja turvalisust ning nende rakendamist transpordivaldkonnas. Teine osa annab ülevaate seaduslikest aspektidest ning süsteemide simuleerimise ja … Continue reading

Varasemad postitused