//
Arhiiv

veekäitlus

This tag is associated with 4 posts

Simon Judd. Watermaths : Process Fundamentals for the Design and Operation of Water and Wastewater Treatment Technologies. IWA Publishing, 2019

Raamatus tutvustatakse matemaatilisi arvutusi, mis on reovee puhastamiseks kasutatavate protsesside tehnoloogiate kavandamise ja toimimise aluseks. Kõikide arvutuste puhul on lisatud taustainformatsiooni ja selgitusi nii, et teemadest arusaamiseks ei ole eelteadmised tingimata vajalikud. Näidiste selgitamiseks on igas peatükis lisatud harjutused teadmiste kinnitamiseks. Tegemist on küll põhjaliku materjaliga reovee käitlemise protsesside projekteerimisarvutustest, kuid seda tuleks siiski võtta … Continue reading

Simon A. Parsons and Bruce Jefferson. Introduction to Potable Water Treatment Processes. Blackwell Publishing, 2006

Raamatus uuritakse seoseid joogivee kvaliteedi ja puhastusprotsessi valiku ja toimimise vahel. Sissejuhatavad peatükid hõlmavad nii Suurbritannia kui Euroopa seadusi ja WHO juhiseid. Teistes peatükkides keskendutakse konkreetsetele veetöötlusprotsessidele, kirjeldades nende taga olevaid keemilisi ja tehnilisi põhimõtteid. Protsesside rakendamist illustreeritakse vooskeemide, fotode ja juhtumianalüüside abil. Viimased peatükid keskenduvad orgaaniliste ja anorgaaniliste saasteainete eemaldamisele ja sette kõrvaldamisele ning … Continue reading

Joanne E. Drinan. Water and Wastewater Treatment : A Guide for the Nonengineering Professional. CRC Press, 2013

Kuna käesoleva raamatu 1. trükk kujunes bestselleriks, ilmus uuendatud väljanne, millele on lisatud materjali tehnoloogia arengu, regulatiivsete nõuete ja muude jooksvate probleemide kohta vee- ja reoveepuhastuse tööstusharudes. Kõiki protsesse kirjeldatakse põhjalikult lihtsas ja arusaadavas keeles koos arvukate illustratsioonidega. Raamat sisaldab ka terminite ja lühendite lühitutvustust. Käsitletakse järgmisi teemasid: hetkeprobleemid veekäitluse ja reoveepuhastuse valdkonnas, veekäitluse põhitõed, … Continue reading

Wolfgang Bischof. Abwassertechnik. B. G. Teubner, 1998

Raamat annab ehitusinseneridele ülevaate kanalisatsioonitehnika ja reovee põhialustest ning käitlemisest. Raamatust leiab materjali järgmiste teemade kohta: reovee liigid ja osakaal, hüdraulilised põhialused (ATV-A 138 järgi), hüdraulilised juhtimisarvestused, kanalisatsioonisüsteemi ehitusmaterjalid, kaubanduslik ja tööstuslik reovesi, mehaaniline reoveepuhastus, filtratsioonimeetodid, reovee mõju veekogudele jpm. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

Varasemad postitused